Search
segunda-feira 21 setembro 2020
  • :
  • :

TELEFONES ÚTEIS

HOSPITAL E MATERNIDADE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: (98) 3664-xxxx /

SAMU: 192

CAPS: (98) 3664-xxxx /

CENTRO OFTALMOLÓGICO: (98) 3664-xxxx /

CRAS: (98) 3664-xxxx /

SEMED: (98) 3664-xxxx /

SEMUSS: (98) 3664-xxxx /

CÂMARA MUNICPAL DE MONCÃO: (98) 3664-xxxx /

CONSELHO TUTELAR: (98) 3664-xxxx / (98) xxxx-xxxx /  (98) xxxx-xxxx

POLÍCIA CIVIL: (98) 3664-xxxx /

POLÍCIA MILITAR: (98) 3664-xxxx / (98) xxxx-xxxx /  (98) xxxx-xxxx /

ABRIGO DOS IDOSOS: (98) 3664-xxxx / (98) xxxx-xxxx /  (98) xxxx-xxxx /

CORREIOS: (98) 3664-xxxx / (98) xxxx-xxxx /  (98) xxxx-xxxx /

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL: (98) 3664-xxxx / (98) xxxx-xxxx /  (98) xxxx-xxxx /

CARTÓRIO ELEITORAL: (98) 3664-xxxx / (98) xxxx-xxxx /  (98) xxxx-xxxx /

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS: (98) 3664-xxxx / (98) xxxx-xxxx /  (98) xxxx-xxxx /

FÓRUM: (98) 3664-xxxx / (98) xxxx-xxxx /  (98) xxxx-xxxx /

MINISTÉRIO PÚBLICO: (98) 3664-xxxx / (98) xxxx-xxxx /  (98) xxxx-xxxx /

POUSADA 01: (98) 3664-xxxx / (98) xxxx-xxxx /  (98) xxxx-xxxx

POUSADA 02: (98) 3664-xxxx / (98) xxxx-xxxx /  (98) xxxx-xxxx